ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí bude na spádové děti připravena

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí bude na spádové děti připravena

ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí bude na spádové děti připravena

Dne 11. prosince 2015 proběhlo na radnici MČ pracovní jednání, které mělo vyřešit problém kapacity ZŠ a MŠ na Lyčkově náměstí. Na schůzii byla přijata krátkodobá opatření, která by měla vést k přijetí všech spádových dětí, které přísluší do této ZŠ. Jedná se přibližně o počet 4 tříd žáků. Výsledek jednání byl následující, a to, že dvě třídy budou uvolněny žáky, kteří opouští deváté ročníky. Dále do nově zrekonstruovaného prostoru v objektu, ležící na Pernerově 29 bude přesunuta přípravná třída z „Domečku“, která je stávající přístavbou ZŠ Lyčkovo náměstí a následně uvolněný Domeček bude využit novými prvňáčky. Druhé křídlo objektu školy bude do konce letních prázdnin r. 2016 obohaceno o půdní vestavbu, kam se přesune část administrativy a zázemí školy. Prostory, které budou tímto uvolněny budou využity pro výuku dalších třech tříd prvňáčků.