Zkouška uzávěru Rokytky proběhla hladce

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Zkouška uzávěru Rokytky proběhla hladce

Zkouška uzávěru Rokytky proběhla hladce

Protipovodňová opatření

Od středy 19. října do pátku 21. října 2016 proběhla velká provozní zkouška uzávěru vodního toku Rokytka a Libeňských přístavů. Provedl ji správce tohoto vodního díla Povodí Vltavy – závod Dolní Vltava za součinnosti MČ Praha 8.


Dílo je schopno spolu s čerpací stanicí, mobilním hrazením, zemními valy a pevnými zídkami ochraňovat proti povodni lokalitu od Libeňského mostu až ke vjezdu do Libeňských přístavů. Takto velká zkouška protipovodňových opatření spojená s čerpáním probíhá jednou ročně. Ze zkoušky byl pro širší veřejnost nejzajímavější její druhý den. Uzavřena totiž byla obě vzpěrná vrata a proběhlo čerpání všemi čerpadly přečerpací stanice Rokytka. Zkouška jejich funkčnosti proběhla nejen při napájení pomocí trvalého připojení elektrické energie, ale i při využití náhradních zdrojů energie.
„V naší městské části si všichni dobře pamatujeme povodně z let 2002 a 2013. Naše oddělení bezpečnosti a krizového řízení bude proto plně spolupracovat se správcem vodního díla při této provozní zkoušce a je samozřejmě připraveno se zapojit i do dalších protipovodňových cvičení,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.