Ženy Praze 8

Ženy Praze 8

V naší městské části vznikla nová pracovní skupina Ženy Praze osm, která má za cíl získavat náměty na zlepšení života žen a rodin, žijících na osmičce. Iniciátorka pro vznik této skupiny je místostarostka Alena Borhyová. Skupina se bude scházet jednou za 3 měsíce.

Náplní první schůze bylo několik témat, kdy se řešila problematika v rodinách, kde jsou rodiče s malými dětmi vytíženi tak, že nemají čas jak na děti, tak na řešení svých osobních záležitostí. Dále se zabývala mezigenerační komunikací a kultivací životního prostředí. Také přišlo na přetřes téma sportovních aktivit pro všechny generace, rozšíření příspěvkové organizace Osmička pro rodinu a zapojení seniorů.