Zahušťování zástavby nechceme

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Zahušťování zástavby nechceme

Zahušťování zástavby nechceme

Zahušťování zástavby nechceme

Sídliště Písečná

Obyvatelé sídliště Písečná dlouhodobě nesouhlasí s připravovanými stavebními projekty v této lokalitě, protože by díky nim došlo k výraznému zahuštění zástavby a zmenšil by se zde rozsah zeleně.

Ve své argumentaci proti další zástavbě v této oblasti argumentují také tím, že se sídliště nachází na méně stabilním pískovém podlaží, díky kterému by nová výstavba potenciálně ohrozila statiku stávajících domů.
MČ Praha 8 proto uspořádala v pondělí 20. února 2017 v Libeňském zámku setkání s obyvateli sídliště Písečná, kde je starosta Prahy 8 Roman Petrus a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza informovali o krocích, které městská část podnikne proti vydanému územnímu rozhodnutí týkajícímu se jednoho z developerských projektů na výstavbu dvou nových bytových domů investora Troja real, a. s. Městská část Praha 8 podala mimo jiné podnět na obnovu řízení k Odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy a na přezkum řízení k Ministerstvu pro místní rozvoj.
„Máme bohužel omezené možnosti, jak zabránit plánované velké výstavbě na sídlišti Písečná, neboť jsou tyto stavební projekty často již v pokročilé fázi územního řízení. To však neznamená, že nebudeme proti těmto aktivitám aktivně bojovat, protože stejně jako místní obyvatelé nesouhlasíme se zahušťováním výstavby a snižováním rozsahu zeleně v této lokalitě,“ uvedl starosta Roman Petrus.
Na setkání se také diskutovalo, jak sladit kroky městské části a místních občanů proti plánované výstavbě na sídlišti Písečná. „Jsme připraveni podpořit občany ve všech zákonných typech odporu proti jakýmkoli developerským aktivitám v lokalitě Písečná.“ říká Vít Céza.