Žáci se vzdělávají o udržitelném rozvoji

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Žáci se vzdělávají o udržitelném rozvoji

Žáci se vzdělávají o udržitelném rozvoji

Středisko ekologické výchovy zorganizovala pro žáky 8. třídy Základní školy Petra Strozziho v Karlíně vzdělávací akci na téma Evropského roku pro rozvoj 2015 v oblasti cílů udržitelného rozvoje. Žákům byla podána informace o osmi Rozvojových cílech tisíciletí (MDG – Millenium Development Goals). Proběhla také stimulační hra, kde si žáci vyzkoušeli, jak rozumí pojmu udržitelný rozvoj a pochopili potřebu ochrany životního prostředí.