Začala revitalizace Karlínského náměstí

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Začala revitalizace Karlínského náměstí

Začala revitalizace Karlínského náměstí

Vlastní revitalizace potrvá do konce srpna letošního roku a přinese řadu zlepšení v oblasti volnočasových aktivit. Parková úprava je koncipována ve stylu anglického krajinářského parku, přičemž stávající revitalizace vychází z historického členění. Před jejím zahájením byly provedeny dendrologické průzkumy, z nichž vyplynula potřeba částečné obměny dřevin. V parku budou obnovena dětské hřiště a sportoviště s fitness prvky. Budou instalovány nové lavičky, pítka, koše, stojany na kola apod. Nově budou zřízeny elektro přípojky pro farmářské trhy. V objektu restaurace budou rekonstruovány toalety, jež budou sloužit jako zázemí údržby parku. Projekt je z většiny financován z dotace Evropské unie.