Mgr. Vít Céza

Datum narození: 14. září 1986
Rodinný stav: ženatý, dcera Eliška
e-mail: ceza@vitceza.cz
Web: www.vitceza.cz
Telefon: +420 222 805 187

2002–2006: Gymnázium Botičská. Během studia Vít Céza získal mimo jiné 1. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v oboru biologie a Cenu Učené společnosti České republiky za výjimečné vědecké aktivity středoškolských studentů.

2006–2009: Prezenční studium bakalářského studijního programu na PřF UK v Praze, obor biologie;2009 udělen titul bakalář, bakalářská práce na téma „Trichomonády z hlediska humánní a veterinární medicíny“. Během studia Vít Céza získal Cenu časopisu Živa za nejlepší článek mladých biologů do 25 let.

2009–2011: Prezenční magisterské studium na PřF UK v Praze, program biologie, obor zoologie; udělen titul magistr s vyznamenáním, diplomová práce na téma „Skrytá diverzita volně žijících trichomonád a jejich postavení v rámci skupiny Parabasalia“.

Od 2011: Kombinované studium doktorského studijního programu na Katedře zoologie PřF UK v Praze

Hlavní řešitel či člen řešitelského kolektivu vědeckých grantů (GAUK 24810: Diverzita a fylogenetická pozice volně žijících trichomonád; GAUK 380911: Skrytá diverzita volně žijících trichomonád a jejich role v evoluci skupiny Parabasalia; GAČR GA206/09/0927: Vliv zvýšeného kontaktu s člověkem na diverzitu a ekologii jednobuněčných parazitů afrických lidoopů).

Vědecký pracovník (2012–2013).

Tajemník Výboru pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku ZHMP (2013–2014).

Asistent poslance a předsedy Výboru pro sociální politiku (2013–2017).

Uvolněný zastupitel (od 2014); předseda komise pro životní prostředí (od 2014); místopředseda finančního výboru (od 2014); člen komise pro obecní majetek (od 2018).

Asistent a následně externí spolupracovník náměstkyně ministra zdravotnictví a místopředsedkyně ČSSD Lenky Tesky Arnoštové (2015–2017).

Yubuki N, Céza V, Cepicka I, Yabuki A, Inagaki Y, Nakayama T, Inouye I, Leander BS (2010) Cryptic diversity of free-living parabasalids, Pseudotrichomonas keilini and Lacuste-ria cypriacan. gen., n. sp., as inferred from small subunit rDNA sequences. The Journal of Eukaryotic Mikrobiology 57: 554–561.

Céza V, Pánek T, Smejkalová P, Čepička I (2015) Molecular and morphological diversity of the genus Hypotrichomonas (Parabasalia: Hypotrichomona­dida), with descriptions of six new species. European Journal of Protistology 51: 158–172.

Česká parazitologická společnost (2007–2012); Česká arachnologická společnost ( 2008–2012);Občanské sdružení OSM (člen od 2011); Mladí sociální demokraté (od roku 2011); Ekologická platforma Zvonečník (od roku 2012); Občanské sdružení Zvonečník (od roku 2013).

Člen České strany sociálně demokratické (od 2011); volební manažer nezávislého kandidáta do Senátu PČR prof. Potůčka s podporou ČSSD, KDU-ČSL a Strany zelených (2012); 1. místopředseda OVV ČSSD Praha 8 (od 2012), člen Ekologické komise ČSSD (od 2013); volební manažer lídra pražské kandidátky ČSSD do Poslanecké sněmovny PČR J. Zavadila (2013); člen Krajského výkonného výboru (od 2014); předseda Klubu zastupitelů v MČ Praha 8 (od 2017).

Příroda, cestování, politika, mořská akvaristika.