Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně připravované revitalizace centrální veřejné plochy v Čimicích

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně připravované revitalizace centrální veřejné plochy v Čimicích

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně připravované revitalizace centrální veřejné plochy v Čimicích

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně připravované revitalizace centrální veřejné plochy v Čimicích

Vážení spoluobčané,

v příloze předkládáme výsledky dotazníkového šetření, které se uskutečnilo s cílem zjistit názory občanů na ideální podobu čimické centrální veřejné plochy, která se nachází severně od Čimického rybníka a obepíná nákupní středisko Draháň. Vyhodnocený dotazník bude sloužit jako jeden z podkladů pro zadání studie, jejíž výsledky budou prezentovány na veřejném projednávání, a to nejpozději v září 2017. Poté budou učiněny veškeré kroky vedoucí k odpovídající revitalizaci předmětného území.
Moc všem děkujeme za zapojení se do dotazníkového šetření, o termínu veřejného projednávání budete včas informováni.

Vážení spoluobčané, vyhodnocení vašich odpovědí nám velmi pomůže s další přípravou revitalizace důležité centrální veřejné plochy v Čimicích. Za všechny podněty a připomínky vám moc děkujeme.
Roman Petrus, starosta MČ Praha 8

Naším cílem je, aby bylo pro občany v každé čtvrti Prahy 8 jedno nově zrevitalizované centrální veřejné prostranství s výbornou vybaveností a kvalitní zelení. Do toho se nyní pouštíme i v Čimicích.
Vít Céza, zastupitel a předseda komise pro životní prostředí