Vyhláška regulující pohyb psů

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Vyhláška regulující pohyb psů

Vyhláška regulující pohyb psů

Jednotlivým městským částem byl předán návrh obecně závazné vyhlášky „O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy“ z Magistrátu hlavního města Prahy. Dne 11. listopadu zasedala legislativní komise, která projednávání vyhlášky pozastavila z důvodu malé součinnosti ostatních městských částí. Je nasnadě, že tato vyhláška nebude do konce roku vůbec schválena, respektive 1.1.2016 účinnosti nenabude.