Velký průvodce územním řízením aneb jak se občané mohou bránit negativní výstavbě

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Velký průvodce územním řízením aneb jak se občané mohou bránit negativní výstavbě

Velký průvodce územním řízením aneb jak se občané mohou bránit negativní výstavbě

Velký průvodce územním řízením aneb jak se občané mohou bránit negativní výstavbě

V návaznosti na již publikovaný přehled všech dosavadních kroků radnice, jak předejít zahuštění sídliště Ďáblice vysokopodlažní zástavbou, radnice vydala tento „Průvodce územním řízením“, jehož cílem je občany srozumitelnou formou seznámit s rozhodovacími procesy, které probíhající v souvislosti s výstavbou, a rovněž s možnostmi zapojení obyvatel městské části Praha 8 do tohoto procesu. 

Starosta Roman Petrus k tomu sděluje: „Naším cílem je využít všech zákonných možností k zabránění masivní výstavby v sídlišti Ďáblice. Za tím účelem chceme v předstihu seznámit naše spoluobčany se všemi možnostmi, které budou moci využít.“ Místostarosta Radomír Nepil dodává: „Územní řízení je nesmírně složitý proces a málokdo se v něm orientuje, což často odrazuje veřejnost od větší míry zapojení se. Tímto dokumentem chceme veřejnosti umožnit se lépe a efektivněji zapojit.“ 

Cílem radnice je, aby se občané s nově získanými informacemi mohli snáze zapojovat i do odporu proti dalším negativním záměrům, které se v budoucnu mohou objevit. 

V případě zájmu o aktuální informace, které souvisí s developerskými kauzami se obracejte na e-mail vit.ceza@praha8.cz. V Praze 8 evidujeme řadu skrytých developerských hrozeb, které tu jsou zejména z divokých 90. let a let následujících. Chceme se proto společně maximálně připravit na ochranu našich krásných osmičkových sídlišť a některých dalších citlivých území na jihu Prahy 8,“ doplňuje Vít Céza. 

Jedná se o dokument informativní povahy, který nenahrazuje kvalifikovanou právní službu.

1-Co to je územní řízení

2-Jak probíhá územní řízení

3-Účastníci územního řízení

4-Vydání rozhodnutí v územním řízení