Velký posun ve snaze o rozvoj a ochranu území naší „osmičky“

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Velký posun ve snaze o rozvoj a ochranu území naší „osmičky“

Velký posun ve snaze o rozvoj a ochranu území naší „osmičky“

Velký posun ve snaze o rozvoj a ochranu území naší „osmičky“

Na středečním zastupitelstvu MČ Praha 8 jsme zaznamenali velmi pozitivní posun ve snaze o rozvoj a ochranu území naší „osmičky“!

Na zastupitelstvu byla přijata řada zásadních připomínek stávajícího návrhu Metropolitního plánu, který obsahuje řadu hrozeb a rizik pro naši městskou část.

Přijaty byly mimo jiné tyto zásadní připomínky:

rozšíření ochranného institutu „park ve volné zástavbě“na všechna území sídlišť

nesouhlas s výstavbou u OC Krakov a u metra Ládví

– požadavek na zařazení stávajících objektů v Ďáblicích, kde chce stavět CPI, do komerční vybavenosti, čímž se výrazně sníží možnosti developera stavět v této oblasti

– požadavek na obousměrné zahloubení ulice V Holešovičkách

nerozšiřovat Ipodec

– požadavek na zachování stávajících nezastavitelných ploch

– požadavek na uvádění výšky budov v metrecha ne ve „zneužitelných“ podlažnostech

– před případným rozšířením transformovny Sever – vytvoření nového dopravního připojení v Čimicích

zachování zahrádkářských koloniína Rohanském ostrově a na Hercovce

nesouhlas se špatnou polohou Karlínského mostu

využití budoucí parkové plochy na Rohanském ostrově pouze pro rekreaci

nesouhlas s novou vzletovou a přistávací dráhou na Ruzyň

Silnici kolem Elsnicova náměstí vést pouze po jižní straněa severní odstranit a tím propojit Elsnicovo náměstí se zámečkem a promenádou vedoucí kolem Thomayerových sadů k Vltavě a dále podél ní

požadavek na celkové zpřesnění Metropolitního plánu a odstranění všech možnýchnavržených výjimek, které by mohly být na mnoha místech velmi zneužitelné

Pevně věřím, že pokud by byly takovéto připomínky hlavním městem přijaty, výsledný Metropolitní plán by skutečně kvalitně chránil a pozitivně rozvíjel Prahu 8. Pojďme tyto změny prosadit i u hlavního města!