V ulici Na Stráži byl zvýšen počet parkovacích míst

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / V ulici Na Stráži byl zvýšen počet parkovacích míst

V ulici Na Stráži byl zvýšen počet parkovacích míst

Začátkem letošního roku se na radnici Prahy 8 obrátil zástupce občanů bydlících v ulici Na Stráži, který poukazoval na nevhodné snížení počtu parkovacích míst, ke kterému došlo v rámci nedávno proběhlé rekonstrukce ulice Na Stráži,uskutečněné ještě za minulého vedení.
Toto snížení počtu parkovacích míst vedlo k výraznému nárůstu napětí mezi občany a k celkovým problémům v této lokalitě. Radní pro dopravu Karel Šašek proto po konzultaci s předsedou komise pro životní prostředí Vítem Cézou vstoupil do jednání s TSK a nechal nahradit jeden travnatý pás parkovacím stáním pro několik vozidel, čímž došlo k vyřešení palčivého problému místních občanů.