Úspěšně pokračují aktivity vedoucí k definitivnímu zabránění výstavby velké rozhledny v Troji

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Úspěšně pokračují aktivity vedoucí k definitivnímu zabránění výstavby velké rozhledny v Troji

Úspěšně pokračují aktivity vedoucí k definitivnímu zabránění výstavby velké rozhledny v Troji

Úspěšně pokračují aktivity vedoucí k definitivnímu zabránění výstavby velké rozhledny v Troji

Radnice městské části podporuje své občany v boji proti hned několika negativním stavbám v severozápadní části Prahy 8.

Jedním z takových velmi negativních investorských záměrů je plánovaná výstavba Ekocentra s parkovištěm a 34 metrů vysokou rozhlednou v místě stávajícího veřejně přístupného dubového lesa na pozemku parc. č. 1304/1 v k. ú. Troja. Aktuálně došlo k výraznému pozitivnímu posunu v jednáních o odkupu pozemků hl. m. Prahou.


Proti tomuto záměru se v polovině minulého roku velmi razantně vyslovila široká veřejnost s podporou městské části Praha 8, jež podnítila Magistrát hl. m. Prahy, který od té doby začal, zejména pod vedením náměstka primátorky Petra Dolínka, vyjednávat o získání předmětného pozemku do vlastnictví hl. m. Prahy tak, aby došlo k zachování přírodního charakteru této lokality a k zabránění jakékoli výstavby.
Po několika měsících velmi náročných jednání se situace dostala do stavu projednávání konkrétních podmínek přímého odkupu tohoto pozemku, přičemž v úterý 13. 6. 2017 došlo na Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP za účasti náměstka primátorky Petra Dolínka, místostarosty MČ Praha 8 Radomíra Nepila a zastupitele MČ Praha 8 Víta Cézy ke schválení úplatného nabytí pozemku parc. č. 1304/1. Odsouhlasený materiál bude dále postoupen Radě hl. m. Prahy a následně zastupitelstvu hl. m. Prahy k definitivním schválením. Již v tuto chvíli se jedná o výrazný posun, neboť tento materiál obsahuje konkrétní podmínky odkupu a zároveň má širokou politickou podporu.
Starosta MČ Praha 8 Roman Petrus k tomu říká: „Jako městská část děláme vše pro to, aby se na tomto místě žádný projekt rozhledny ani ničeho podobného nikdy nerealizoval. Došlo by k narušení celistvosti zdejších zelených ploch, k velkému kácení zeleně a k nárůstu hluku v lokalitě.“ Zastupitel a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza k tomu dodává: „S našimi aktivitami nekončíme. Stejně jako jsme razantně vystoupili v květnu 2016 na veřejném projednávání s developerem, stejně rázně budeme postupovat až do chvíle, než bude pozemek definitivně v majetku hl. m. Prahy. Nyní jsme se k tomu výrazně přiblížili.“ (pep)