Učitelé budou mít nově možnost získat obecní byt

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Učitelé budou mít nově možnost získat obecní byt

Učitelé budou mít nově možnost získat obecní byt

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mateřských a základních škol, které jsou zřizovány MČ Praha 8, mají nově možnost získat obecní byt. Konkrétní podmínky pro přidělení takových obecních bytů byly schváleny Radou MČ Praha 8. Na základě opakovaných žádostí ze strany zaměstnanců škol zřizovaných MČ Praha 8 proběhlo v průběhu června šetření, jež mělo za cíl zjistit předběžný počet pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří by měli zájem o pronájem obecního bytu. Zájem vyjádřilo 50 zaměstnanců škol, z toho více než polovinu tvořili učitelé. Při výběru pedagogických pracovníků, kterým bude udělen byt, bude záležet na různých kritériích, mimo jiné na délce pracovního poměru, přičemž nájemní smlouvy budou po splnění předepsaných podmínek uzavírány na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.