Svůj dub má i výsadkář Josef Valčík

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Svůj dub má i výsadkář Josef Valčík

Svůj dub má i výsadkář Josef Valčík

Významné stromy

Ve městech, obcích, ale i ve volné krajině můžeme potkat pozoruhodné stromy, které si zasluhují pozornost, úctu a ochranu. Mnohé z nich připomínají důležité historické události či skutečnosti a jejich prostřednictvím spojují generace obyvatel.

Tyto dřeviny je vhodné ochraňovat a dobře zakomponovat do parků a dalších veřejných ploch, kde se zároveň mohou stát nepostradatelnou dominantou. Zařazení stromu do databáze významných stromů je přínosné, a proto se občané mohou zapojit do hledání a doporučení takovýchto stromů. Návrhy je možné zasílat na e-mail vit.ceza@praha8.cz.
„Za významné stromy jsou považovány dřeviny, které jsou spojeny s důležitou událostí, s poselstvím určité historické skutečnosti nebo místa, na němž rostou,“ říká dendrolog Aleš Rudl. Mohou to být též jedinci nápadné velikosti, krajinné dominanty či zvláštní dendrologické taxony dřevin.

Významný od zasazení
Mezi veřejností není tak úplně známo, že se strom může stát významným už při jeho vysazení. Příkladem je vhodně načasovaná výsadba na počest určitého výročí (založení obce či města, místních spolků, datum vztahující se k dějinám státu, členství republiky v důležitých organizacích apod.), nebo pokud stromy vysadila důležitá osobnost či státník. Vítanou příležitostí je i 20. říjen, který je u nás od roku 2000 slaven jako Den stromů.
V databázi významných stromů Prahy (na webu www.prazskestromy.cz) je na území MČ Praha 8 evidován Valčíkův dub v Libni, který roste u křižovatky ulic Valčíkova a Na Truhlářce. Dub má nadprůměrný vzrůst a je krajinnou dominantou. „Strom je pojmenován podle Josefa Valčíka, což byl četař čs. armády a jeden z parašutistů, který po úspěšné vojenské operaci Anthropoid padl 18. června 1942 v boji s nacisty v kostele sv. Cyrila a Metoděje na Novém Městě,“ říká autor webu Pražské stromy Aleš Rudl.
Další významný strom, který by měl brzy přibýt do celopražské databáze významných stromů, je dřezovec trojtrnný, jenž byl letos v dubnu vysazen jako vůbec první strom na zahájení oslav 200. výročí od vzniku Karlína.

Označení může zachránit život
Správně provedená výsadba na vhodném místě je zajisté zárukou úspěchu, ale v dlouhodobém horizontu je to rovněž všeobecná informovanost o hodnotě daného stromu, která je předpokladem pro jeho zachování dalším generacím. Celé řadě stromů zachránilo „život“ jejich stabilní označení odkazující na jejich výjimečnost. Označením se navíc hodnota významného stromu ještě zvýší. Rázem se stává celospolečensky atraktivnější.

Stromy nesou poselství
„V naší městské části roste určitě více stromů, které nesou důležitá poselství, a rádi bychom je proto označili a podpořili. Budu moc rád, když se k nám naši spoluobčané podobně jako v přípravě revitalizací parků či v bojích proti zahušťování zástavby přidají a pomohou nám s doporučením konkrétních stromů. Podněty je možné zasílat na e-mail vit.ceza@praha8.cz,“ říká zastupitel a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza.
Vyšším stupněm ochrany je pak vyhlášení předmětného stromu nebo skupiny stromů za památný strom, který je následně označen malým státním znakem. Tím strom získá ochranné pásmo, kde je pro něj zakázána jakákoliv škodlivá činnost a je mu zajištěna odborná péče.
V případě zájmu o informace ohledně dalších pozoruhodných stromů je možné navštívit web www.prazskestromy.cz, který jest užitečným průvodcem po památných a významných stromech Prahy. (pep)