Revitalizace centrálního náměstí sídliště Ďáblice

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Revitalizace centrálního náměstí sídliště Ďáblice

Revitalizace centrálního náměstí sídliště Ďáblice

Revitalizace centrálního náměstí sídliště Ďáblice

Ládví bude místem i pro společenské akce

Městské části Praha 8 se daří úspěšně pokračovat v přípravě revitalizace centrálního náměstí sídliště Ďáblice u metra Ládví. Jejím cílem je proměnit stávající frekventovanou pěší komunikaci na místo pro setkávání místních občanů a prostor na konání nejrůznějších veřejných a společenských ak­cí.

Naší městské části se podařilo vybrat ve výběrovém řízení zpracovatele projektové dokumentace revitalizace, když se jím stal kolektiv architekta Jana Hendrycha. Jejich vítězný návrh je založen na jasném rozdělení tohoto veřejného prostoru na plochy s různými charaktery a funkcemi. Tento princip je podpořen použitím různých typů materiálového řešení, zeleně, použitého mobiliáře a svítidel.

Stejně jako v případě revitalizace centrálního náměstí Sídliště Bohnice bude rekonstrukce rozdělena na dvě etapy. Bude tak zajištěn přístup veřejnosti do této významné veřejné plochy a vynaložené finanční prostředky budou rozloženy do delšího časového období. Do konce letošního roku by se měly dokončit projektové přípravy a získat všechny nutné povolení. V příštím roce by měl být vybrán dodavatel stavby a do konce roku je naplánováno dokončení první etapy revitalizace. Druhá etapa má být hotová na podzim 2018. „Daří se nám úspěšně pokračovat v přípravách revitalizace centrálního prostranství Sídliště Ďáblice u metra Ládví. To je přirozeným centrem této lokality. Neprošlo však od svého vzniku v polovině 70 let minulého století žádnou významnou rekonstrukcí. Připravovali jsme proto pečlivě jeho revitalizaci, když jsme se snažili podobně jako u ostatních velkých projektů naší městské části, aby v co největší míře zohledňovala potřeby a přání místních obyvatel,“ říká starosta Prahy 8 Roman Petrus.

V loňském roce proto byla ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT uspořádána studentská architektonicko – urbanistická soutěž pro vysokoškolské studenty, kteří měli vypracovat návrhy na budoucí podobu centrálního prostoru sídliště Ďáblice. Jejich projekty byly veřejně vystaveny a občané k nim mohli posílat svoje podněty. Poté se konalo veřejné projednávání těchto studentských návrhů, kde místní občané mohli přednést svůj pohled na plánovanou revitalizaci. Takto získané poznatky významnou měrou ovlivnily podobu zadání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro revitalizaci centrálního náměstí sídliště Ďáblice.

Tři koncepční návrhy vzešlé ze dvoukolového výběrového řízení byly vystaveny v Kulturním domě Ládví, kde 13. června proběhlo jejich veřejné projednávání. Místní občané zde měli možnost říci svůj názor na představované projekty. „Zapojení občanů do přípravy důležitých projektů se nám vyplácí, protože díky tomu získáváme mnoho cenných podnětů. Určitě chceme v tomto nově nastaveném trendu dále pokračovat,“ uvedl předseda Komise pro životní prostředí Vít Céza.