Proměna ve vstupní bránu do rekreační trasy

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Proměna ve vstupní bránu do rekreační trasy

Proměna ve vstupní bránu do rekreační trasy

Proměna ve vstupní bránu do rekreační trasy

REVITALIZACE PLOCHY U KD A OC KRAKOV

Městská část Praha 8 pokročila v přípravě komplexní revitalizace náměstí a sousední travnaté plochy u OC a KD Krakov. Byl totiž vybrán vítěz veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci parku a náměstí Krakov. Tím se stal ateliér Rusina Frei ve spolupráci se zahradními architekty Partero.

 Jejich vítězný návrh chce proměnit centrální náměstní Sídliště Bohnice v jeden volně plynoucí a parkově upravený veřejný prostor, který bude jakousi vstupní branou do rekreační trasy, která povede až k Ďáblické hvězdárně. Zpevněné a ozeleněné plochy od sebe nebudou tak striktně odděleny jako v současné době, ale budou se navzájem více doplňovat. Celé území se stane volně průchozí pro pěší díky odbourání veškerých bariér. Udržitelnost celého prostranství bude podpořena použitím vhodné místní vegetace a šetrným zasakování dešťové vody, která díky tomu zůstane v území. Návrh doplňuje do parku i víceúčelový přízemní altán s občerstvením a veřejnou toaletou.

 Pro zajištění přístupu veřejnosti do tohoto důležitého prostranství a rozložení investovaných finančních prostředků do delšího časového období bude revitalizace rozdělena na 2 etapy. Dokončení projektové přípravy a získání všech potřebných povolení by se mělo uskutečnit do konce letošního roku. V příštím roce je v plánu výběr dodavatele stavby a do konce roku dokončení první etapy revitalizace. Druhá etapa by měla být hotová na podzim 2018. „Podařilo se nám významně pokročit v přípravě revitalizace centrálního prostranství Sídliště Bohnice. Tato připravovaná proměna zdejšího významného veřejného prostoru ovlivní podobu lokality na mnoho budoucích let. Snažili jsme se proto, aby podoba revitalizace v co největší možné míře vycházela z přání a potřeb místních občanů,“ říká starosta Prahy 8 Roman Petrus.
 Nejdříve proto bylo třem studentkám Fakulty stavební ČVUT zadáno vypracování prvotní studie obnovy této lokality. Vzniklé návrhy byly vystaveny v prostorách OC a KD Krakov a občané k nim měli možnost několik týdnů zasílat své připomínky. Následně proběhlo veřejné projednávání těchto studentských návrhů, kde místní obyvatelé přednesli své podněty k připravované revitalizaci. Získané podklady významně ovlivnily zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci parku a náměstí Krakov.
 Městská část Praha 8 poté nechala zpracovat 3 koncepční návrhy od architektonicko – krajinářských ateliérů a ty následně vystavila v Kulturním domě Krakov a 19. dubna uspořádala jejich veřejnou prezentaci, aby místní občané mohli sdělit svůj názor na prezentované projekty z architektonické soutěže. „V rámci všech dosavadních příprav této revitalizace jsme kladli maximální důraz na budoucí přínos pro životní prostředí bohnického sídliště. Jsem moc rád, že aktuální podoba projektu tomu plně odpovídá,“ uvedl předseda Komise pro životní prostředí Vít Céza.