Prohlášení k chybně uvedenému heslu na lavičce týkající se organizace DROP IN

Domů / Politické aktuality / Prohlášení k chybně uvedenému heslu na lavičce týkající se organizace DROP IN

Prohlášení k chybně uvedenému heslu na lavičce týkající se organizace DROP IN

Prohlášení k chybně uvedenému heslu na lavičce týkající se organizace DROP IN

Včera v odpoledních hodinách jsem byl upozorněn na heslo na jednom z našich mnoha předvolebních plakátech, které se týkalo organizace DROP IN. Bohužel došlo k vytištění nesprávného hesla, které bylo pouze jedním z navrhovaných v rámci interní diskuze. Heslo, které jsem na tomto plakátu chtěl použít, znělo „NECHCEME DROP-IN POUZE NA BULOVCE“.
Tímto heslem jsme chtěli poukázat na dlouhodobý problém, a sice přetíženost tohoto centra, které je vzhledem ke své ojedinělosti na území hlavního města Prahy velice navštěvované lidmi bojujícími se závislosti z mnoha částí Prahy, díky čemuž na druhou stranu dostáváme mnoho stížností od občanů žijících v oblasti Bulovky týkajících se bezpečnosti.

Uvedené řešení však v žádném případě nechceme řešit redukcí těchto center. DROP IN považujeme za nesmírně přínosnou organizaci. Řešení naopak vidíme v rozvoji těchto center i v dalších velkých pražských městských částech tak, aby došlo k odlehčení Bulovky, ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Prahy, ale zároveň, aby bylo efektivně pomáháno těmto lidem, kteří to skutečně potřebují, a to na území celé Prahy.
Za uvedení chybného hesla se každopádně organizaci DROP IN velmi omlouvám a garantuji svůj velký zájem o její další rozvoj, pomoc občanům, kteří to potřebují a spolu s tím i o další zvyšování bezpečnosti a komfortu všech obyvatel Prahy.