Proběhla 1. etapa obnovy jezírka v Čimickém háji

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Proběhla 1. etapa obnovy jezírka v Čimickém háji

Proběhla 1. etapa obnovy jezírka v Čimickém háji

Městská část Praha 8 materiálně i informativně podpořila dobrovolnickou akci, kterou pořádal spolek Vědomý dotek a kterou zaštítilo hl. m. Praha. Cílem akce bylo zlepšit dosavadní stav jezírka v Čimickém háji skrze konkrétní zásahy v terénu obsahující jeho rozšíření, stabilizaci, vytvoření lepšího prostředí pro organismy a také zlepšení celkového estetického dojmu z lokality.
Zhruba dvě desítky dobrovolníky během dvou hodin vytvořily nové koryto s tůňkou v místě dosavadního prameniště, které zajistí lepší zásobování jezírka vodou, a přispěje tak k jeho stabilizaci i v průběhu letních měsíců. Koryto bylo následně zpevněno kameny, vlastní jezírko bylo prohloubeno a vyčištěno. U jezírka byla instalovaná nová lavička.
V další etapě revitalizace dojde k prosvětlení této lokality, což bude mít pozitivní vliv na místní biodiverzitu. Počítá se i se stabilizaci břehu jezírka a s jeho pojmenováním.