Přechod u Vychovatelny

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Přechod u Vychovatelny

Přechod u Vychovatelny

Přechod u Vychovatelny

MČ Praha 8 jedná o povoleních

Na základě podnětů od svých občanů se městská část Praha 8 dlouhodobě snaží prosadit, aby byl zajištěn bezbariérový přístup na tramvajovou zastávku Vychovatelna. Opakovaně se proto obrátila na Magistrát hl. m. Prahy se žádostí o financování úprav nutných pro zajištění bezbariérovosti této zastávky. Komise Rady hl. m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou však žádost nedoporučila schválit kvůli nedostatku finančních prostředků.
Ve svém zdůvodnění komise uvedla, že v současné době je cílem hl. m. Prahy, aby za sebou nebyly dvě tramvajové zastávky postrádající bezbariérový přístup. V případě Vychovatelny jsou k ní nejbližší zastávky Bulovka a Okrouhlická částečně bezbariérové.
V pondělí 3. října 2016 proto proběhla na zastávce Vychovatelna schůzka místních občanů se starostou MČ Prahy 8 Romanem Petrusem a zastupitelem Vítem Cézou. Na ní zástupci veřejnosti zopakovali svůj požadavek na její bezbariérovost. Také vysvětlili přítomným zástupcům městské části, že nejbližší bezbariérové zastávky jsou od Vychovatelny poměrně vzdálené a složitě se k nim z této lokality dostává. Starosta Roman Petrus proto občanům přislíbil, že městská část bude usilovat o to, aby u zastávky Vychovatelna vzniknul přechod pro chodce přes ulici Zenklova ve směru z centra města. V současné době totiž mohou chodci překonat tuto komunikaci jen prostřednictvím podchodu, který bohužel není bezbariérový. „Na základě jednání s občany se náš odbor dopravy bude snažit získat souhlas Policie České republiky se zřízením přechodu pro chodce u tramvajové zastávky Vychovatelna. Místním obyvatelům se zhoršenou schopností pohybu by totiž usnadnil přístup k této zastávce,“ uvedl radní pro dopravu Karel Šašek.