Praha 8 vyhlásila studentskou urbanisticko-architektonic­kou soutěž

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Praha 8 vyhlásila studentskou urbanisticko-architektonic­kou soutěž

Praha 8 vyhlásila studentskou urbanisticko-architektonic­kou soutěž

Vedení Prahy 8 pokračuje v přípravě revitalizací parků a do přípravy zapojuje občany i odbornou veřejnost. Jednou z takovýchto významných aktivit je probíhající studentská urbanisticko-architektonická soutěž, která bude vyhlášeno v sobotu 19. září 2015 v rámci sousedských slavností Zažít město jinak. Cílem soutěže je významnou měrou přispět k budoucímu řešení centrálního náměstí sídliště Ďáblice se stanicí metra Ládví a dalšími veřejnými budovami. Soutěž inicioval R. Petrus ve spolupráci s V. Cézou.
Toto náměstí od doby svého vzniku před 40 lety neprošlo žádnou významnější modernizací a jeho podoba a fyzický stav dostatečně neodrážejí jeho ústřední význam v této novodobé čtvrti Prahy 8. Nové vedení městské části Praha 8 chce na tomto místě vytvořit příjemný a živý veřejný prostor s atraktivními funkcemi, tedy místo, kde se budou pravidelně setkávat občané a které naplno využije potenciál v podobě odpovídajících vazeb na stávající veřejné budovy.