Praha 8 se zapojila do druhého ročníku iniciativy „Ukliďme Česko“

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Praha 8 se zapojila do druhého ročníku iniciativy „Ukliďme Česko“

Praha 8 se zapojila do druhého ročníku iniciativy „Ukliďme Česko“

V sobotu 18. dubna proběhl na 3 přihlášených lokalitách úklid černých skládek a roztroušeného odpadu (jedna se nacházela v lese na jih od Prosecké ulice, druhá v lokalitě Střížkov vedle areálu Ipodec a třetí na severozápadě Prahy 8 v Čimickém údolí). Městská část zajistila všechno potřebné úklidové náčiní, kontejnery, multikáru s pracovníkem i likvidaci odpadu. Předseda Komise pro životní prostředí V. Céza k tomu dodává „Všechny tři sobotní úklidové akce v rámci iniciativy „Ukliďme Česko“ považuji za úspěšné. Navázali jsme tak na rovněž úspěšné úklidové akce v Čimickém háji a na Okrouhlíku. Ukazuje se, jakým zájmem a aktivitou oplývá občanská společnost. Tento zájem ze strany veřejnosti velice kvitujeme a ve spolupráci s občany budeme tyto aktivity systematizovat. Již v květnu uspořádáme další podobné akce. Věřím, že se i díky této aktivitě bude postupně zvyšovat důvěra občanů k naší samosprávě.“