Praha 8 podporuje projekt Les vzpomínek

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Praha 8 podporuje projekt Les vzpomínek

Praha 8 podporuje projekt Les vzpomínek

V Ďáblickém hřbitově bude během června letošního roku otevřen unikátní přírodní hřbitov Les vzpomínek. Půjde o vůbec první český přírodní hřbitov, který se nachází se na místě původního nevyužívaného lesoparku v centrální části hřbitova. Projekt byl inspirován projekty v západní Evropě. Vlastní pohřbívání bude probíhat pod stromy. V místě se nebudou nacházet žádné náhrobky, místo nich zde budou stromy s dřevěnými cedulkami se jmény zemřelých. Vlastní obřady posledního rozloučení se mohou odehrávat přímo pod korunami stromů. Les bude obohacen uměleckými prvky, které budou ve spojení s přírodními hodnotami tohoto území, což je unikátní i z evropského měřítka. Cílem opatření je vzájemné provázání přírodního a kulturního prostoru. Les vzpomínek reakcí na rostoucí preferenci pohřbů žehem v posledních dekádách a taktéž na postupný pokles zájmu o využití veřejných pohřebišť. Stávající právní předpisy umožňují pozůstalých nechat si ostatky doma, případně je někde rozptýlit. Velkou roli pro nevyužívání veřejných pohřebišť hrají i negativní konotace, které představují většina klasických hřbitovů. Vedle Lesa vzpomínek jsou diskutována i další opatření, která by mohla pomoci zlepšit stávající stav. Jde například o pomníky u rozptylových louček, na kterých by byla za určitý poplatek zaznamenávána jména rozptýlených. Zlepšení stavu by samozřejmě přinesla i samotná obnova osmičkových hřbitovů. Praha 8 je připravena monitorovat situaci a spolupracovat na diskuzi o rozvoji osmičkových hřbitovů, a to jak se Správou pražských hřbitovů, tak se zřizovatelem hl. m. Prahou. K dané tematice bude vyroben a v prostorách městské části vystaven velký informační plakát a k dané problematice bude uspořádána panelová diskuze.