Praha 8 podniká kroky k zastavení velkokapacitní výstavby v bohnickém sídlišti

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Praha 8 podniká kroky k zastavení velkokapacitní výstavby v bohnickém sídlišti

Praha 8 podniká kroky k zastavení velkokapacitní výstavby v bohnickém sídlišti

Vzhledem k tomu, že se přijetí Metropolitního plánu stále oddaluje, aktuálně roste riziko aktivace řady developerských projektů. Jedním z nich je také výstavba hypermarketu Kaufland na sídlišti Bohnice v MČ Praha 8. Radnice je proti.

„V krásném a zeleném sídlišti Bohnice se potýkáme s celou řadou rizikových developerských záměrů, nejnověji s chystanou výstavbou hypermarketu Kaufland,” říká Vít Céza, zastupitel MČ Praha 8. Tomu chce předseda komise pro životní prostředí zabránit. „Po dohodě s panem starostou Petrusem neprodleně zahájím proces přípravy jiného územně plánovacího podkladu, který má šanci začít chránit oblast bohnického sídliště výrazně dříve než samotný Metropolitní plán. Tím by měla být územní studie s regulačními prvky,“ říká Vít Céza.

„V nejbližších dnech chci proto oslovit zástupce všech vedení SVJ a bytových družstev, stejně tak jako zástupce jednotlivých spolků s cílem projednat s nimi a v případě zájmu neprodleně zahájit přípravu územní studie či jiného řešení, které do budoucna ochrání sídliště Bohnice. Vedle toho mohu slíbit maximální boj proti uvažované výstavbě Kauflandu v Bohnicích,” popisuje Vít Céza následující postup.

Ochraně sídliště Bohnice věnuje vedení Prahy 8 velké úsilí, a to hned na několika frontách. Na straně jedné revitalizuje náměstí a tvoří nový centrální park sídliště Bohnice s cílem zde vytvořit krásné místo s kvalitní zelení, na kterém již v budoucnu nedojde k žádné zástavbě. Na straně druhé pak bojuje proti řadě aktuálních negativních developerských záměrů.

Nekončící boj dokazuje i úspěšně vyřešená kauza plánované výstavby rozhledny a parkoviště na místě stávajícího dubového lesa u botanické zahrady. „Přestože došlo k jejímu zastavení, po pár měsících se občané dozvídají o chystané výstavbě Kauflandu, a to v místě přímo přes ulici od zachráněného dubového lesa,“ vysvětluje situaci V. Céza.

„Nedlouho poté, co se nám podařilo spolu s občany, spolkem Proti plotu, starostou Petrusem, místostarostou Nepilem a dalšími kolegy zabránit výstavbě rozhledny a parkoviště místo dubového lesa, se objevuje další problém v podobě chystané výstavby Kauflandu. Navíc na místě, které by mělo naopak být zušlechtěno tak, aby nenarušilo zdejší krajinný ráz a plnilo roli ochrany životního prostředí a lidského zdraví,“ dodává Vít Céza.

Sídliště Bohnice představuje krásnou lokalitu obklopenou cennou přírodou. Z Jihu je to zejména areál Botanické zahrady Praha, přírodní památky Velká skála, Havránka či Salabka. Ze západu a severozápadu přírodní památky Podhoří či Bohnické údolí. Z východu pak Čimický háj. Na vlastním sídlišti se navíc nachází řada kvalitní zeleně a zelených ploch, které si zaslouží ochranu. Bohužel právě tyto plochy jsou v neustálém zájmu různých developerských skupin, kterým jde v mnoha případech pouze o zisk.

Les na sever od botanické zahrady, centrální plocha na Krakově či zelený pás od ní vedoucí směrem k Čimickému háji se již podařilo ochránit a do budoucna budou tvořit zelenou kostru sídliště Bohnice. Bohužel na řadě míst ještě není dobojováno a do doby úplného přijetí Metropolitního plánu ani dobojováno nebude. To se týká i některých sídlištních vnitrobloků či ploch podél komunikací.