Praha 8 nechce další zástavbu v Bohnicích

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Praha 8 nechce další zástavbu v Bohnicích

Praha 8 nechce další zástavbu v Bohnicích

Městská část Praha 8 se staví proti nevhodné novostavbě, která by zmenšila velikost veřejné zeleně v Bohnicích a přispěla by k poklesu kvality života místních občanů. Ti tuto stavbu nechtějí. Největší připomínky ke stavbě mají obyvatelé okolních objektů, které by přímo sousedily se zamyšlenou stavbou. Obávají se především nedostatku světla, protože nový bytový dům by ležel příliš blízko k jejich domům. Mají také strach, že by došlo k nárůstu počtu automobilů v oblasti. Praha 8 proto bude bojovat proti této stavbě i právní cestou, když bylo podáno odvolání proti jejímu povolení. Rozhodnutí je však nyní na Magistrátu hlavního města Prahy. Samospráva MČ Praha 8 vyjádřila svůj nesouhlas ke stavbě Bytového domu Mazovská již na jaře 2015. Podle názoru stavebního úřadu však stavba splnila všechny příslušné technické normy a bylo vydáno povolení k její stavbě. Městská část Praha 8 proto podala odvolání k Odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy.