Praha 8 nadále bojuje proti výstavbě mrakodrapů na sídlišti Ďáblice

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Praha 8 nadále bojuje proti výstavbě mrakodrapů na sídlišti Ďáblice

Praha 8 nadále bojuje proti výstavbě mrakodrapů na sídlišti Ďáblice

Praha 8 nadále bojuje proti výstavbě mrakodrapů na sídlišti Ďáblice

Kauza CPI

Vedení městské části nadále aktivně bojuje proti mrakodrapům v Ládví, které chce postavit společnost CPI. „Sídliště Ďáblice musíme udržet v dnešní podobě. Zatímco developer připravuje výstavbu vysokopodlažních bytových domů, městská část Praha 8 podniká všechny dostupné právní kroky, aby zahuštění sídliště zabránila,“ říká starosta Roman Petrus.

Součástí této strategie je snaha městské části maximálně transparentně informovat všechny občany o krocích, které podniká. Všechny novinky najdete na webu Prahy 8, radnice komunikuje s bytovými družstvy a SVJ i občany. Součástí této komunikace je i následující přehled kroků, které městská část do této chvíle učinila. V případě zájmu o nejnovější informace do vaší mailové schránky či v případě jakýchkoli dotazů a podnětů se neváhejte obrátit na e-mail vit.ceza@praha8.cz.
„Můžeme slíbit, že učiníme vše pro zachování unikátního charakteru sídliště Ďáblice a pro jeho pozitivní rozvoj v oblastech veřejných prostranství a občanské vybavenosti. Zároveň slibujeme maximální spolupráci,“ dodává zastupitel a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza, který bude v následujících měsících koordinovat spolupráci a komunikaci s občany ohledně této kauzy. Zástupce starosty Radomír Nepil k situaci sděluje: „Jsem rád, že se mi podařilo prosadit negativní stanovisko k výstavbě i na magistrátu. Vedení naší městské části i vedení hlavního města Prahy jsou tak tvrdě proti této výstavbě.“

Přehled všech dosavadních kroků radnice, jak předejít zahuštění sídliště Ďáblice vysokopodlažní zástavbou:

  • Hned na počátku celé kauzy se vedení městské části Praha 8 sešlo s developerem a přemluvilo ho, aby své záměry představil na veřejném slyšení občanům. Vedení městské části chtělo rozšířit povědomí o nebezpečí výstavby a předejít tomu, aby developer postupoval a připravoval se tajně.
  • To se ukázalo jako správný předpoklad. Poté, co veřejné slyšení dopadlo fiaskem, navrhlo vedení městské části developerovi, aby uskutečnil jeho pokračování. Developer ho na poslední chvíli zrušil a od té doby jakékoli další diskuze s veřejností odmítá.
  • Zastupitelstvo napříč celým politickým spektrem prosadilo usnesení proti této výstavbě.
  • Starosta Roman Petrus a zástupce starosty Radomír Nepil požádali hl. m. Prahu o svěření všech pozemků, které sousedí s předmětnými pozemky developera za účelem výrazně ztížit přípravu realizace stavby.
  • Zástupce starosty Radomír Nepil prosadil obdobné usnesení proti zástavbě také v hl. m. Praze.
  • Starosta Roman Petrus vydal přesný návod, jak postupovat, pokud jde o reagování na územní studii týkající se přípravy jednoho z bytových domů.
  • Starosta Roman Petrus a zástupce starosty Radomír Nepil nabídli developerovi přímý odkup budovy nacházející se u křižovatky Tanvaldská/Střel­ničná.
  • Starosta Roman Petrus zadal zpracování územní studie s regulačními prvky, jejímž cílem je regulovat a zamezit takovýmto megalomanským stavbám. Bohužel je zpracování této studie časově velmi náročné a nemá odkladný účinek. Vzhledem k tomu, že nebyla takováto regulační studie zpracována předchozími vládami, zabere její příprava a prosazení ještě dlouhou dobu. Do budoucna však může výrazně pomoci nejen v tomto případě, ale i v případech dalších staveb. Na zpracování studie se podílí arch. Ondřej Tuček, vnuk arch. Tučka projektujícího sídliště Ďáblice, spolu s architektkou městské části Ivetou Zikmundovou a zástupci hl. m. Prahy.
  • Městská část vybrala elitní právní kancelář Císař, Češka, Smutný, jež se specializuje na tyto typy kauz. Uvedená advokátní kancelář nově zastupuje městskou část v boji proti zástavbě.
  • Vedení městské části vstoupilo do kontaktu s SVJ s bytovými družstvy na sídlišti Ďáblice a komunikuje s nimi, aby mělo co nejsilnější mandát pro jednání s developery. Témata se týkají výstavby vysokopodlažních domů, druhý výstavby supermarketu v budově bývalého kina na Ládví.