Pracovní skupina pro tvorbu Strategického plánu zahájila svojí činnost

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Pracovní skupina pro tvorbu Strategického plánu zahájila svojí činnost

Pracovní skupina pro tvorbu Strategického plánu zahájila svojí činnost

Odborné pracovní týmy pro tvorbu Strategického plánu udržitelného rozvoje Městské části Praha 8 na období 2017–2026 měly první pracovní jednání 10. února. Na schůzce se projednávaly SWOT analýzy jednotlivých oblastí. Byla také připomínkována pracovní verze analytické části strategického plánu. Rovněž byl projednáván strategický cíl, který by měl stanovit, jak by měla městská část vypadat za 10 let. Dalšími termíny zasedání pracovních skupin byly stanoveny na 2. 3., 23. 3., 13. 4., 27. 4. Zápisy z jednání budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách městské části.