Navýšení počtu parkovacích stání

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Navýšení počtu parkovacích stání

Navýšení počtu parkovacích stání

Díky podnětům od občanů a iniciativě radního pro dopravu Karla Šaška z odboru dopravy bylo přikročeno ke stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích, vedoucí k navýšení počtu parkovacích stání v ulici V Zahradách o 12 stání, v ulici Na Dědince o 5 stání a v ulici Na Šutce o 9 míst. Na základě této úpravy dojde také k poupravení dopravního značení v těchto lokalitách.