Navštívili jsme nemocnici Na Bulovce

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Navštívili jsme nemocnici Na Bulovce

Navštívili jsme nemocnici Na Bulovce

Navštívili jsme nemocnici Na Bulovce

S kolegyní Andrea Daňková jsme se byli podívat, jak je to ve skutečnosti se stavem nemocnice Na Bulovce. V úvodu jsme diskutovali možnosti spolupráce městské části s nemocnicí, například možné propojení areálu nemocnice s nově revitalizovaným ovocným sadem a květnatou loukou u přírodní památky Bílá skála, které by mohlo pacientům i dalším návštěvníkům výrazně zpříjemnit pobyt v nemocnici. Poté jsme se odebrali na návštěvu jednotlivých zařízení. Navštívili jsme jak starší budovy (GYN, Plastika, Dětské či Chirurgie), tak i zcela moderní budovu „Infekce“ či skvěle vybavenou ortopedii s ultramoderním a velmi sterilním operačním sálem.

A jaké jsou hlavní výsledky této naší prvotní návštěvy?

Stav jednotlivých objektů je velice různorodý a do značné míry odvislý od konkrétních majetkoprávních vztahů. Bulovka je totiž ze čtvrtiny vlastněna státem a ze tří čtvrtin hl. m. Prahou, což činí jisté obtíže, které musí být do budoucna vyřešeny. Jsou zde staré budovy, kde lze najít řadu míst s nehezkými povrchy, které jsou průběžně opravovány. S potěšením jsme i v takovéto staré budově zhlédli vyspělý potrubní systém, kterým je efektivně distribuována řada důležitých předmětů včetně cytostatik k léčbě nádorových onemocnění. Vedle starých budov jsou zde i nové budovy či budovy těsně před rekonstrukcí, či moderní pracoviště, jako například ona vyhlášená ortopedie.

Jaký by měl být další postup?

Nemocnice Na Bulovce je i vzhledem k jejímu umístění a obrovské spádovosti (kolem 350 tisíc lidí) nezbytné věnovat velkou pozornost! Tedy vyřešit problematické majetkoprávní vztahy, efektivně vyčleňovat dostatečné finanční prostředky na komplexní rekonstrukce dalších budov či tolik potřebného centrálního informačního systému, ale i těsnou a poctivou spolupráci jednotlivých institucí s nemocnicí Bulovka, která přispěje i k na první pohled menším, ale ve skutečnosti velmi přínosným efektům, jako jsou různé výmalby vnitřních prostor či již zmiňované propojení areálu Bulovka se sousedním novým přírodním parkem, tedy opatření, která zpříjemní pacientům a jejich příbuzným pobyt v nemocnici. Čeká nás v tomto hodně práce, ale je moc důležitá. Pojďme společně do toho!