Návštěva Bulovky

Návštěva Bulovky

Návštěva Bulovky

Nádorová onemocnění představují metlu lidstva a v České republice jsou bohužel stále na vzestupu. Proto jsme se dnes s kolegyní Andreou Daňkovou s radostí zúčastnili slavnostního křestu nových a vysoce moderních lineárních urychlovačů v nemocnici Bulovka, které budou využívány k vysoce účinnému ozařování zhoubných nádorů. Doufáme, že pomohou co největšímu množství pacientů.