Národní síť zdravých měst má nového člena. Osmičku

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Národní síť zdravých měst má nového člena. Osmičku

Národní síť zdravých měst má nového člena. Osmičku

„V Paříži byla v pondělí 30. listopadu 2015 zahájena zásadní konference o ochraně klimatu. I Praha 8 se snaží hledat cesty, jak fungovat udržitelně. Symbolem této změny v řízení naší městské části je vstup do Národní sítě zdravých měst ČR, který schválila naše rada. NSZM je prestižní uskupení obcí, měst a městských částí, které se zaměřuje na využívání principů udržitelného rozvoje v samosprávách, podporuje zdravý životní styl jejich obyvatel a zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů obdobně jako projekt místní Agenda 21,” Uvedl místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus.

Od jara se MČ Praha 8 aktivně zapojuje do procesu zvyšování kvality veřejné správy v rámci kritériíí místní Agendy 21. Během šesti měsíců se naše městská část dostala do kategorie D. Tato kategorie například umožňuje využívání loga místní Agendy 21 při pořádání akcí.

Členství v této organizaci s sebou nese nesporné výhody, jako například posílení možnosti získávat finanční prostředky, související s udržením a zvyšováním kvality veřejné správy a nebo možnost využití kompetencí a znalostí NSZM pro strategické plánováné a řízení. Vrcholem je možnost získání titulu „Zdravé město“ sloužící jako punc kvality pro propagaci MČ a dále k nalákání mezinárodních partnerů. NSZM byla iniciována Světovou zdravotnickou organizací a v ČR působí již od roku 1994 a v současné době pojímá 126 členů s vlivem na 2639 měst a obcí. Cílem této organizace je posilovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální úrovni.