Městská část Praha 8 vyznamenala vybrané policisty a hasiče

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Městská část Praha 8 vyznamenala vybrané policisty a hasiče

Městská část Praha 8 vyznamenala vybrané policisty a hasiče

Městská část Praha 8 vyznamenala vybrané policisty a hasiče

V úterý 27. září 2016 se konalo v obřadní síni Libeňského zámku za přítomnosti starosty městské části Prahy 8 Romana Petruse slavnostní ocenění příslušníků Policie České republiky, Městské policie hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru České republiky. Byli vyznamenáni za svůj ukázkový výkon služby na území Prahy 8. V úvodu akce jim starosta Roman Petrus jménem MČ Prahy 8 poděkoval za jejich velice důležitou a odpovědnou práci. Uvedl, že by rád obnovil tradici oceňování vybraných příslušníků policie a hasičského záchranného sboru. Poté policisté a hasiči dostali pamětní list a medaili, které si vyzvedli všichni vyznamenaní vyjma nepřítomného ředitele městské policie v Praze 8 Jaroslava Kašpárka. Ten je dostane dodatečně. MČ Praha 8 rovněž všem oceněným věnuje drobný finanční dar.