Městská část Praha 8 se zajímá o řešení špatného technického stavu vily Milada

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Městská část Praha 8 se zajímá o řešení špatného technického stavu vily Milada

Městská část Praha 8 se zajímá o řešení špatného technického stavu vily Milada

MČ Praha 8 dostala od svých obyvatel podněty ohledně špatného stavu vily Milada, která leží v katastrálním území Libně nedaleko vysokoškolské koleje 17. listopadu. Ptala se proto na něj a jeho případné řešení majitele nemovitosti, kterým je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Zpětnou odpověď zaslal náměstek pro řízení sekce majetkové Ivo Krýsa, který ve své odpovědi popsal komplikovanou historii tohoto objektu. Zdůraznil, že až do roku 2000 běžel restituční spor o navrácení nemovitosti původním majitelům, v jehož průběhu nebylo možné do nemovitosti legálně vložit jakékoli finanční prostředky, a proto se postupně horšil jeho stavebně technický stav. Následně probíhala řada jednání mezi Univerzitou Karlovou v Praze, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem financí o bezúplatném převodu objektu na Karlovu univerzitu. Ministerstvo financí však nakonec rozhodlo, že převod nelze realizovat. V současné době běží příprava převodu nemovitosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento převod je možný realizovat díky letošní změně zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.