Memorandum o protipovodňových opatřeních má pozitivní ohlas u hl. m. Prahy

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Memorandum o protipovodňových opatřeních má pozitivní ohlas u hl. m. Prahy

Memorandum o protipovodňových opatřeních má pozitivní ohlas u hl. m. Prahy

Starosta městské části Praha 8 Roman Petrus se setkal s radní hl. m. Prahy Janou Plamínkovou a probírali protipovodňové a dalších opatření na vodním toku Rokytka. Schůzka navazovala na memorandum místních samospráv, po jejichž území vodní tok Rokytka protéká.

Toto memorandum inicioval starosta městské části Praha 8 Roman Petrus. Ztvrzuje vzájemnou spolupráce ohledně protipovodňových opatření na vodním toku Rokytka. Radní Jana Plamínková mající tuto oblast v kompetenci informovala starostu Romana Petruse o své podpoře memoranda. Uvedla rovněž, že nechá shromáždit materiály o všech plánovaných krajinotvorných opatřeních na vodním toku Rokytka a i v jeho blízkém okolí.

Takto získané materiály by měly být využity pro zpracování plánu prací, které by se měly provést na Rokytce a v jejím nedalekém okolí. Součástí tohoto podkladu mají být i návrhy na navazující volnočasové aktivity pro širokou veřejnost.