MČ Praha 8 zahájila spolupráci s dalšími městskými částmi ohledně protipovodňových opatření na Rokytce

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / MČ Praha 8 zahájila spolupráci s dalšími městskými částmi ohledně protipovodňových opatření na Rokytce

MČ Praha 8 zahájila spolupráci s dalšími městskými částmi ohledně protipovodňových opatření na Rokytce

15. června 2015 proběhla v Praze 8 schůzka starostů obcí a městských částí, na jejichž území se nachází povodí řeky Rokytky a Říčanského potoka. Schůzku inicioval starosta Prahy 8 Roman Petrus a je to vůbec poprvé, kdy proběhlo společné jednání všech dotčených starostů spolu se správci toku Rokytky – tedy Povodím Vltavy a dále Lesy hlavního města Prahy.
Z diskuze vyplynuly dva zásadní budoucí společné projekty, a sice projekt zaměřený na zlepšení informačního a hlásného systému na Rokytce a na Říčanském potoce, který by měl v době povodní dát obyvatelům Prahy 8 potřebné minuty či hodiny pro včasnou evakuaci či záchranu majetku. Druhým projektem/projekty jsou konkrétní úpravy krajiny, v rámci které se bude voda bezpečně rozlévat. Z tohoto společného snažení vznikne deklarace pro Magistrát hl. m. Prahy, která bude požadovat prioritní řešení těchto opatření včetně alokování dostatečného množství finančních prostředků.