MČ Praha 8 prosazuje změny v příměstských autobusových linkách PID

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / MČ Praha 8 prosazuje změny v příměstských autobusových linkách PID

MČ Praha 8 prosazuje změny v příměstských autobusových linkách PID

Městská část Praha 8 usiluje o to, aby autobusová linka PID číslo 349 neprojížděla přes velmi dopravně vytíženou Ďáblickou ulicí. Místo této ulice by mohla v úseku Třebenická – Skládka Ďáblice jezdit po dálnici D8. Účelem je zajistit, aby autobusové spoje této příměstské linky neobtěžovaly zplodinami a hlukem obyvatele žijící u Ďáblické ulice a aby se zlepšila průjezdnost této velmi využívané a silně zatížené komunikace. Vyšlo by se tím vstříc požadavku části obyvatel Ďáblic, kteří žádají zmenšení počtu příměstských autobusových linek projíždějících Ďáblicemi. Městská část Praha 8 rovněž podpořila požadavek Městské části Praha – Ďáblice a místních obyvatel na znovuobnovení zastávky Ďáblický hřbitov pro autobusové linky číslo 348 a 369.