Magistrát brzdí ochranu sídliště Ďáblice, za kterou bojuje MČ Praha 8

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Magistrát brzdí ochranu sídliště Ďáblice, za kterou bojuje MČ Praha 8

Magistrát brzdí ochranu sídliště Ďáblice, za kterou bojuje MČ Praha 8

Magistrát brzdí ochranu sídliště Ďáblice, za kterou bojuje MČ Praha 8

Praha 8 se obává průtahů při tvorbě územní studie s regulačními prvky pro sídliště Ďáblice. Ta má být argumentem proti výstavbě výškových budov, která této lokalitě hrozí. „Územní studie pomůže definovat, jak rozměrná zástavba je v daném území přípustná. Chtěli jsme vlastní, kvalitní dokument. Místo toho budeme řadu měsíců čekat na vyjádření IPRu, kterému zahušťování sídlišť na řadě míst nevadí,” říká Roman Petrus (ČSSD), starosta Prahy 8.

Územní studie s regulačními prvky může být zásadním argumentem pro zachování současného stavu sídliště Ďáblice. Po komplexním projednání a schválení se stává neopominutelným podkladem při rozhodování v územním řízení. Její vytvoření se ale zdrží.

IPR ochranu sídliště zdrží

Praha 8 měla zájem kompletně sama řešit veškerý proces a sama nechat vypracovat kvalitní dokument, který by co nejvíce chránil stávající území před zástavbou. Bohužel ji byl tento proces Prahou odebrán a vedení města pověřilo IPR, aby tuto studii zpracoval místo nás,” říká Vít Céza (ČSSD), předseda komise pro životní prostředí.

To představuje riziko výrazného zdržení. A nejen to. „Datum uváděné hl. m. Prahou je nereálné, a navíc se nám vůbec nelíbí, že je tímto pověřen přetížený IPR. Navíc ten samý IPR, který v návrhu metropolitního plánu mimo jiné navrhuje možnou výstavbu kolem stávající centrální veřejné plochy na Ládví, která by výrazně změnila ráz tohoto území, a ještě více ho zatížila řadou negativních efektů,” vysvětluje Céza obavy městské části.

Praha 8 proto nevěří, že IPR vytvoří takovou studii, která by byla opravdu zásadně negativní vůči developerům. Mnoho rizik vidí již v samotném návrhu metropolitního plánu zpracovaného IPRem, který bude městská část koncem června teprve připomínkovat. „Velmi mne překvapuje, že návrh nového Metropolitního plánu, který spadá do gesce paní Kolínské za zelené, umožňuje či potenciálně umožňuje nově zastavět tolik ploch. To je pro nás nepřijatelné a budeme požadovat redukci těchto ploch a zpřesnění pravidel metropolitního plánu,” prohlašuje Céza.

Nyní nám nezbývá nic jiného, než ze své pozice tlačit vedení hl. m. Prahy, aby nechalo zpracovat studii co nejpřísnější k developerům. Pokud by se tak nestalo, městská část musí požadovat přepracování textu a ideálně by ho měla sama nechat zpracovat,” říká Céza. Pro městskou část je klíčové, aby zůstalo sídliště Ďáblice nezměněno a aby se úpravy omezily „pouze“ na zlepšení stavu vegetace, lepší služby a veřejná prostranství. „Žádné kompromisy s developery dělat nebudeme,“ dodává Céza.

Kauza CPI na sídlišti Ďáblice

Sídliště Ďáblice představuje městskou čtvrť s jedinečnou koncepcí a způsobem zástavby. Občané zde oceňují i množství vzrostlé zeleně a celkově jsou na své sídliště právem hrdi.

Snahy developerské společnosti CPI podnikatele Radovana Vítka o výstavbu několika mnohapatrových bytových domů v sídlišti Ďáblice vyvolaly výrazný a zcela oprávněný odpor obyvatel sídliště. Městská část Praha 8 se od počátku kauzy staví proti této výstavbě a připravuje všechny možné právní kroky, jejichž cílem je této výstavbě zabránit. Ve svém boji postupuje Praha 8 ve spolupráci s místními občany a spolkem Krásné Kobylisy.

Vedle požadavku na územní studii Praha 8 také vydala několikadílný vzdělávací seriál pro občany, jak se bránit podobným výstavbám ve stávajícím složitém systém.