Karlínské náměstí opět ožívá

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Karlínské náměstí opět ožívá

Karlínské náměstí opět ožívá

Revitalizace Karlínského náměstí probíhalo od března tohoto roku, přičemž jeho otevření se uskutečnilo v sobotu 31.10 2015. Slav­nostního okamžiku, kterým přestřihnutí pásky bezpochyby je, se chopili místostarostové Prahy 8 Matěj Fichtner, Petr Vilgus a v neposlední řadě radní Anna Kroutil, pod jejíž taktovkou tento projekt probíhal. Na návštěvníky čekaly ukázky řemeslné práce. Oko návštěvníka mohlo zde spatřit českou zabíjačku, výrobu jelit a jitrnic, a když jsme zaslechli poslušně hlásím, bylo skoro jisté, že se této slávy zúčastnil i Dobrý voják Švejk v podání pana Valeše. Byli zde i kejklíři na chůdách, a o hudební doprovod se postaral harmonikář. Pro děti byly připraveny výtvarné dílny, soutěže a nebo třeba i malování na obličej. Náměstí bylo též požehnáno z rukou pátera Miroslava Cútha z farnosti sv. Cyrila a Metoděje. Co je tedy revitalizováno? Rozvody energie, terénní úpravy a restaurování kašny. V parku byl opraven objekt zázemí s WC a dále jsou osazeny litinové plůtky. pítka a nové prvky na dětském hřišti. Bylo zde instalováno nové veřejné osvětlení, závlahový systém, byly vysazeny nové stromy a trávníky. Okolí kostela má zrekonstruované parkové komunikace, jsou zde nainstalovány dvě nové lavičky, odpadkové koše a elektropřípojka pro účel farmářských trhů. Největší část finančních prostředků se podařilo získat z evropského fondu pro regionální rozvoj. Přispěl také Magistrát hl. m. Prahy a městská část.