Je možné žádat o kotlíkové dotace

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Je možné žádat o kotlíkové dotace

Je možné žádat o kotlíkové dotace

Hlavní město Praha začne přijímat žádosti o takzvané kotlíkové dotace pro své občany na přelomu února a března. Obyvatelé hl. m. Prahy mohou své žádosti podávat až do 29. prosince 2017, když podklady se musí doručit a zaúčtovat do 30. září 2018. Finanční alokace pro dotaci na výměnu starých neekologických kotlů za nové nízkými emisemi byla stanovena na 23.700.000 Kč. Fyzické osoby mohou podávat své žádosti písemně a jen na již zrealizované projekty. Po předložení všech potřebných dokladů bude sestavena smlouva, která bude předložena radě ke schválení. Výše dotací je stanovena podle druhu nově instalovaného tepelného zdroje. Souběžně s provedením výměny zdroje je potřeba, aby žadatel zajistil zlepšení tepelně izolačních vlastností objektu. V případě, že ke zlepšení nejméně na stupeň třídy „C“, došlo již dříve, tak to žadatel dokládá průkazem energetické náročnosti objektu. V případě kdy objekt nesplňuje požadavky na energetickou třídu „C“, tak je potřeba spolu s výměnou kotle udělat některé z energetických opatření na základě doporučení energetického odborníka. Velikost dotace na tato opatření se neodvíjí od typu instalovaného tepelného zdroje. Maximálně může činit 20 000 korun.