Jak je to skutečně s revitalizací Elsnicova náměstí

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Jak je to skutečně s revitalizací Elsnicova náměstí

Jak je to skutečně s revitalizací Elsnicova náměstí

Kolem plánované revitalizace Elsnicova náměstí panuje několik mýtů. MČ Praha 8 proto uvádí reakce na nejčastější mýty a kritiku.

Důležitý veřejný prostor je řešen jako přílepek rekonstrukce Zenklovy ulice bez odpovídající péče a odbornosti. Neproběhla participace ani veřejná debata.

Jak potvrdil předseda komise pro životní prostředí Vít Céza, diskuze ohledně Elsnicova náměstí a desítek dalších veřejných prostranství skrze komisi pro životní prostředí proběhla již v roce 2015 a bylo z ní vybráno 9 prioritních veřejných prostranství, které byly ve stávajícím volebním období doporučeny k revitalizaci. Většinu z nich nechal starosta Roman Petrus připravovat a řada z nich bude v letošním roce dokončena či zahájena.

U Elsnicova náměstí bylo už tehdy výslovně uvedeno, že je navrhováno odkrytí koryta Rokytky. O návrhu diskutovali starosta Roman Petrus i předseda komise Vít Céza na několika diskuzních fórech. Žádné negativní ohlasy tehdy nebyly.

Vlastní realizace bude provedena spolu s rekonstrukcí Zenklovy ulice, což ušetří finanční prostředky městské části (využitelné na další budoucí projekty) a zároveň zajistí pozitivní změnu v tomto místě, které nebudou muset čekat další roky na dořešení dopravy. Návrh na revitalizaci Elsnicova náměstí zpracovala renomovaná architektonická kancelář FAM Architekti.

Samotný návrh nevzešel z architektonické soutěže ani nebyly zpracovány jeho varianty. Záměr neprošel ani radou či zastupitelstvem, neviděla ho ani architektka Prahy 8, neprošel ani Komisí územního rozvoje a památkové péče.

Po diskuzi v roce 2015 ohledně Elsnicova náměstí skrze komisi pro životní prostředí prošly veškeré související informace podrobně radničními kanály. Vlastní návrh revitalizace Elsnicova náměstí zpracovala renomovaná architektonická kancelář FAM Architekti.
Podle starosty Petruse nebyl na veřejné projednání čas, ačkoli byl hotový návrh představen na konci roku 2017.
Diskuze započala již v roce 2015. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke zklidnění dopravy v této lokalitě, byly pouze dvě možnosti, jak postupovat. Buď něco udělat pouze s areálem stávajícího nefungujícího náměstí, tedy ho zahloubit, odstranit betonové pokryvy, vytvořit první přístup k Rokytce v Praze 8 spolu s příjemným mikroklimatem u říčky a zvýšit podíl městské zeleně, nebo nedělat nic a čekat další roky, až bude dořešena doprava. Protože budovat cokoli na stávající nefungující a hlučné ploše nedávalo smysl. Naopak na zanořený parčík u Rokytky bude moci být v budoucnu po dořešení dopravy hezky navazováno.

 

 

Návrh je faktickým zrušením náměstí.
Náměstí jako takové dnes nefunguje. Místo je příliš exponované a zatížené hlukem. Faktické náměstí se bude vytvářet v návaznosti na dostavbu nové radnice. Zanořením této plochy dostanou občané vůbec poprvé možnost přístupu k Rokytce. Dojde tak k vytvoření rozmanitější nabídky pro občany.

Hned vedle se nachází Náměstí Dr. Holého s odpočinkovou zónou, nedaleko je právě revitalizovaný prostor Libeňského podzámčí, kde budou pořádány rozmanité akce (farmářské trhy, vánoční strom aj.) a za ním pak navazují rozsáhlé Thomayerovy sady. Náměstí jako takové bude vytvořeno u dostavované budovy nové radnice.

Vzhledem k nevratnosti změn budou jakékoliv debaty o další funkci místa bezpředmětné. 
Chceme, aby tomu bylo právě naopak. Půjde o začátek trendu, v rámci kterého zajistíme lepší přístup k říčce, chceme celkově odstraňovat různé bariéry, přidávat zeleň a diskutovat a tlačit na příslušné magistrátní orgány, aby začaly vhodným způsobem omezovat dopravu v dané lokalitě tak, aby byla vytvářena nová veřejná prostranství. Stejně tak by bylo vhodné nadále lépe využívat břehy samotné Rokytky.
Občané podporují starý záměr s vytvořením náměstí pro konání trhů a dalších akcí z roku 2014.
Dle řady ohlasů je nový návrh lepší než původní. Vždy záleží na skladbě otázek. Občané měli tehdy v rámci starého návrhu možnost vyjádřit se pouze k do značné míry podobným návrhům a z nich si jeden vybrali. Řada občanů však v poslední době potvrdila, že hlasovali pro „nejmenší zlo“, což však neznamená, že původní návrh podporují. Řada občanů navíc přímo konstatovala, že se jim nový návrh líbí.
Nový návrh ozvláštňuje nabídku vyžití pro občany, neboť jim poprvé umožňuje přístup k Rokytce. Veřejných ploch pro pořádání různých akcí bude v okolí dostatek. Aktuálně je revitalizováno prostranství Libeňského podzámčí, na kterém budou pořádány mimo jiné trhy a bude zde instalován vánoční strom. Nové náměstí bude do budoucna vytvářeno u dostavované nové radnice.
Proč revitalizace nezajistí lepší průchodnost pod mosty?
Vlastní revitalizace se týká výhradně plochy mezi komunikacemi. Oficiálně žádné pochozí cesty či cyklostezka pod mosty nepovedou, neboť by to nevyhovovalo příslušným limitům. Na druhou stranu je průchod pod oběma mosty možný a oproti stávajícímu stavu budou tyto prostory po revitalizaci stávajícího náměstí mnohem lépe dostupné. Na řadě míst pod nimi projdou i vyšší postavy vzpřímeně.

Financování nákladného projektu si starosta Petrus zajistil u stranického kolegy a pražského radního pro dopravu Petra Dolínka prostřednictvím celopražské Technické správy komunikací (TSK).
Pro městskou část je skvělou zprávou, že odstranění mohutných betonových bariér, zvýšení podílu zeleně a přístup občanů k Rokytce nebude stát městskou část ani korunu investičních nákladů.
Izolovaný projekt na revitalizaci se nezabývá řešením dopravy, která je pro místo a jeho fungování klíčová.
Tento projekt vychází z nepříjemného faktu, že vyřešení dopravy v této lokalitě ještě potrvá velmi dlouho a bude k němu zapotřebí dohoda řady institucí. Zanoření stávajícího nefungujícího náměstí je tak začátkem celkové „humanizace“ lokality. Občané dostanou nově přístup k Rokytce, dojde k odstranění ohromných betonových bariér a ke zvýšení podílu městské zeleně. Až v budoucnu dojde k vyřešení dopravy, nebude problém na tento parčík u říčky kvalitně navázat.
 
„Parčík u Rokytky“ zůstane uvězněn uprostřed křižovatky s intenzitou přes 20 tisíc automobilů denně. 
V parčíku bude pozitivně fungovat mikroklima říčky. Až dojde v budoucnu k dořešení dopravy, stane se parčík začátkem celkové humanizace této lokality. Do té doby půjde o příjemnou odpočinkovou plochu malého rozsahu s jediným přístupem k Rokytce v Praze 8.
 
Navrhované řešení vytváří v centru Libně bariéru bez vazeb na okolí.
Projekt naopak počítá s odstraněním ohromné betonové bariéry stávajícího nefungujícího náměstí a k vytvoření přirozeného přístupu k říčce Rokytce, jediného v celé Praze 8. Vazby na okolí budou vytvořeny v budoucnu, až bude dořešena doprava. Do té doby zde bude fungovat tato příjemná odpočinková plocha malého rozsahu.