Jak budou vypadat centrální náměstí Sídliště Bohnice a Sídliště Ďáblice

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Jak budou vypadat centrální náměstí Sídliště Bohnice a Sídliště Ďáblice

Jak budou vypadat centrální náměstí Sídliště Bohnice a Sídliště Ďáblice

REVITALIZACE

Praha 8 má bohužel ve své severní části zanedbaná centra svých jednotlivých čtvrtí. Tato situace je markantní především v případě centrálních náměstí Sídliště Bohnice u Krakova a Sídliště Ďáblice u stanice metra Ládví.

Tato veřejná prostranství byla vybudována již před několika desítkami let a v současné době ani zdaleka nevyužívají svůj potenciál. Městská část Praha 8 proto již od roku 2015 připravuje komplexní revitalizaci obou těchto ploch. Vzhledem k jejich významu se snažila o maximální zapojení místních obyvatel.
Současný stav přípravy revitalizací center sídlišť Bohnice a Ďáblice představili novinářům ve středu 18. ledna 2017 v OC Krakov starosta městské části Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD), předseda komise pro životní prostředí Vít Céza (ČSSD), architekt Ondřej Tuček a zpracovatelé projektových dokumentací těchto dvou projektů. Přítomní zástupci médií byli informováni, že veřejné prostranství mezi kulturním domem a obchodním centrem Krakov by se mělo stát živým městským centrem pro více než dvacet pět tisíc obyvatel. V jeho nové plánované podobě je dáván důraz na přirozený pohyb chodců a na maximum zeleně. Návrh pamatuje i na udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí. „Revitalizace Krakova přispěje ke zkvalitnění zeleného pásu táhnoucího se od Vltavy až k Ďáblickému háji. Existence kvalitních zelených pásů vytváří zdravé životní prostředí pro občany,“ říká předseda komise pro životní prostředí Vít Céza (ČSSD). Zachovanou hodnotnou zeleň totiž doplní více než 80 nově vysazených stromů. Navíc se všechna dešťová voda bude vsakovat na místě, a podpoří tak jejich růst. Tato veřejná plocha bude rozdělena na dvě hlavní části: na náměstí mezi obchodním centrem a kulturním domem, a na park. Nebudou však od sebe přímo fyzicky odděleny, ale budou do sebe volně přecházet. Bude zde vybudován dřevěný pavilon s kavárnou a pobočkou CzechPOINTu. Jeho provoz bude zajištěn z větší části obnovitelnými zdroji energie. Úpravou projde přístup ke kulturnímu domu, kde ve směru do náměstí by měly vzniknout dřevěné schody, které se budou moci využít pro posezení i jako hlediště pro kulturní akce. Posadit se bude možné také na více než 40 lavičkách. Plocha před obchodním centrem má být v létě zpříjemněna vodotryskem se zemními tryskami. Revitalizace bude probíhat ve třech etapách. Během první etapy se bude pracovat na hlavní části náměstí i parku, pavilonu a novém přístupu ke kulturnímu domu. V průběhu celé výstavby zůstanou zachovány hlavní pěší průchody touto lokalitou.
Novináři byli také seznámeni s plánovanou revitalizací centrálního náměstí Sídliště Ďáblice u stanice metra Ládví. To by se mělo proměnit na významnou veřejnou plochu s jasně definovanými prostory. Dominantu centrálního náměstí má tvořit čtveřice lip se světelným památníkem a osvěžující fontána. Napojená na něj bude tržnice, která bude ukončena novým dětským hřištěm. „Toto veřejná plocha se bude moci využít k velkému počtu rozličných volnočasových aktivit a akcí. Bude totiž vytvořena plocha, která se bude moci využít například pro postavení pódia, vánočního stromu, ledního kluziště či stánků pro trhy,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD). Centrální náměstí se promění v sjednocenou bezbariérovou plochu. Obklopeno bude prostory různých charakterů. V navazující tržnici budou moci její návštěvníci posedět na lavičkách pod střechou z korun platanů. Její povrch bude tvořen mlatovou plochou, která bude poskytovat dostatek prostoru stromům a pomůže vsakovat vodu z tohoto území. Přilehlé náměstíčko bude obohaceno o uměleckou sochu houpacího koně, která připomene umělecké dílo, jež se zde dříve nacházelo. Tento veřejný prostor je tvořen i menším parkem, který bude mít nově lehce zahloubené cesty oproti okolnímu terénu. Navíc do něj bude doplněno stromořadí, aby byla odcloněna silnice. (pep)