Dočkáme se pozitivních změn v Drahaňském údolí

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Dočkáme se pozitivních změn v Drahaňském údolí

Dočkáme se pozitivních změn v Drahaňském údolí

Komise pro životní prostředí Rady městské části Praha 8 je již delší dobu ve styku se zástupci hl. m. Prahy a s příspěvkovou organizací Lesy hl. m. Prahy ohledně vodních toků v naší městské části. Naposledy se tak stalo 29. února během místního šetření v dolní části Drahaňského údolí, v rámci něho byly řešeny některé návrhy občanů ohledně lepší schůdnosti lokality a některých delší dobu deponovaných předmětů. V průběhu šetření i následné debatě bylo projednáno hned několik opatření, která zlepší stav tohoto území a jeho průchodnost. V rámci úprav budou v následujících týdnech nejen odstraněny deponované skruže v potoce, hromady větví a dalších předmětů, ale především dojde ke zpevnění některých vybraných břehů. V tomto území již rovněž došlo k vytvoření několika tůní pro mloky.