Diskuze o budoucí nové budově náměstí a související veřejné plochy u OC a KD Krakov

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Diskuze o budoucí nové budově náměstí a související veřejné plochy u OC a KD Krakov

Diskuze o budoucí nové budově náměstí a související veřejné plochy u OC a KD Krakov

Novému vedení radnice se během poměrně krátké doby od voleb podařilo získat od hl. m. Prahy příslušné pozemky u OC a KD Krakov do své správy a může tak přistoupit k přípravě konkrétní revitalizace plochy, která je v současné době velmi zanedbaná. Dosavadní zpevněná plocha náměstí je zchátralá a sousední plocha tvoří travní povrch bez odpovídající vegetace a jakýchkoli dalších funkcí. Zástupci sociální demokracie chtěli pojmout tuto revitalizaci komplexně, tedy skrze diskuzi s občany městské části i odbornou veřejností. Kvůli tomu iniciovali vypracování návrhů studentů ČVUT, které budou až do konce září vystavovány v OC i KD Krakov a které slouží jako inspirace pro diskuzi s občany. Začátkem října na výstavu naváže veřejné projednávání. U vystavených plakátů se po celou dobu nacházejí hlasovací schránky, do kterých občané mohou vkládat podněty.

Praha 8 uspořádala tábor pro děti Tábor uskutečněný z iniciativy starosty R. Petruse proběhl mezi 25. červencem a1. srpnem v Srbské Kamenici. O chod tábora se starali jak někteří zaměstnanci úřadu městské části, tak uvolnění zástupci Policie České republiky, ale i např. zastupitelka MČ Praha 8 Markéta Adamová. Děti si v průběhu táborových her mohly vyzkoušet různé druhy vyšetřovacích policejních metod, učily se spolupráci a komunikaci v oddílech. Celým táborem je pak provázel Malý policajt, jakási obdoba Foglarových bobříků. Hlavní součástí programu byla celotáborová hra nazvaná Malý detektiv, jejímž námětem byla současná práce policie. U předávání cen byl přítomen i zastupitel Vít Céza, který se za městskou část podílel na přípravách tábora.