Chceme zlepšit stav unikátního „hřbitova bláznů“ v Bohnicích

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Chceme zlepšit stav unikátního „hřbitova bláznů“ v Bohnicích

Chceme zlepšit stav unikátního „hřbitova bláznů“ v Bohnicích

Chceme zlepšit stav unikátního „hřbitova bláznů“ v Bohnicích

„Hřbitov bláznů“ (hřbitov chovanců Zemského ústavu pro choromyslné) se nalézá v severozápadní části Prahy 8 nedaleko Psychiatrické nemocnice Bohnice. Tento odlehlý hřbitov byl dříve určen k uložení ostatků bezvěrců a bláznů, které tehdejší společnost odmítala pohřbívat na běžných hřbitovech. V současné době se zde již nepohřbívá. Hřbitov je obehnán mohutnými zdmi, které ho oddělují od okolního světa. Zdejší ponurá atmosféra je zdůrazněna porosty břečťanu, starými stromy, fragmenty pomníků a rozpadající se kaple. Jde o zcela jedinečné mystické místo, které je mnohými řazeno mezi nejděsivější místa střední Evropy. Vzhledem k jeho zanedbanosti zahájili představitelé ČSSD Praha 8 jednání s radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sociální politiky Irenou Ropkovou ohledně možného přesunu tohoto hřbitova ze stávající správy Psychiatrické nemocnice Bohnice do vlastnictví hl. m. Prahy a Správy pražských hřbitovů s participací Prahy 8.