Byly vyhlášeny výsledky studentské soutěže o budoucí podobu centra Ládví a začala navazující diskuze s občany

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Byly vyhlášeny výsledky studentské soutěže o budoucí podobu centra Ládví a začala navazující diskuze s občany

Byly vyhlášeny výsledky studentské soutěže o budoucí podobu centra Ládví a začala navazující diskuze s občany

V sobotu 19. září proběhlo vyhlášení studentské urbanisticko-architektonické soutěže, do které bylo přihlášeno 36 soutěžních návrhů. Celkově byly ohodnoceny tři vítězné návrhy, předáno čestné uznání poroty a udělena cena starosty Prahy 8 R. Petruse, který osobně dohlížel a zaštiťoval celý průběh soutěže. Vyhlášením soutěže začíná diskuze s občany městské části, kteří budou moci jednotlivé návrhy hodnotit a inspirovat se jimi pro vlastní podněty a doporučení, přičemž jednotlivé soutěžní návrhy jsou vyvěšeny v pasáži obchodního centra Ládví a také uvnitř kulturního domu Ládví, kde se zároveň nalézá sběrná nádoba na vhazování jednotlivých podnětů a připomínek. Občané budou moci návrhy připomínkovat až do poloviny října, poté budou jednotlivé připomínky vyhodnoceny a představeny v rámci veřejného projednávání v kulturním domu Ládví, ze kterého vyjdou podklady pro konkrétní tvorbu projektu. Vlastní veřejné projednávání proběhne v pondělí 26. října od 17:30.