Byla vypovězena nevýhodná kolektivní smlouva

Domů / Novinky z Městské části Praha 8 / Byla vypovězena nevýhodná kolektivní smlouva

Byla vypovězena nevýhodná kolektivní smlouva

Městská část Praha 8 vypověděla koncem února nevýhodnou kolektivní smlouvu a snížila nestandardní platy zaměstnanců na některých odborech. Tato kolektivní smlouva měla platit 5 let a její vznik je velice nejasný. Nebyla řádně zaevidována v interním systému úřadu a nedošlo ani k řádnému seznámení zaměstnanců. Zároveň nebyly předloženy odpovídající zápisy, na jejichž základě by bylo možné revidovat předcházející kolektivní vyjednávání. Navýšené odstupné (až čtrnáctinásobek průměrného měsíčního výdělku!) odporovalo dobrým mravům i finančním možnostem Prahy 8. Smlouva tak byla velmi pravděpodobně sestavena účelově.