Biometrické pasy

Biometrické pasy

Od 1. ledna 2016 nebude možné vystavit na počkání pas bez biometrických údajů, který by měl platnost pouhých 6. měsíců. Náhradou těchto pasů bude mt občan možnost si zažádat o vydání pasu s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě do osmi dní se správním poplatkem ve výši 4 000 korun osobě starší 15 let, dětem s poplatkem 2 000 korun. Platnost cestovního pasu bude stejná jako u pasů vydávaných v nezkrácené časové lhůtě tj. 10 let pro osoby starší 15 let a 5 let pro osoby mladší 15 let.